top of page
VINNARE 2011
DANIEL DABOCZY

"Priset blev vårt första erkännande av att det vi gör är bra"

 

Den unge entreprenören Daniel Daboczy, som grundade företaget fundedbyme.com ett år dessförinnan, blev vår första pristagare.

 

Daniels företag foundedbyme.com är det första i Sveriges inom det som kallas "crowdfunding", dvs. en form av mötesplats som kopplar samman entreprenörer och deras projekt med alla slags investerare och affärsänglar ur den breda allmänheten.

 

– Jag fick nys om Sollos Pris via investmentbolaget Grädde som uppmanade mig att söka, säger Daniel Daboczy som tidigare arbetade i konstvärlden, bland annat som ansvarig för konsthallen Färgfabriken i Stockholm.

 

Då, 2011, hade Daniel och fundedbyme.com gått till final tillsammans med två andra entreprenörer Heidi Harman från Geek Girl Meetup och Jonas Hombert från Jaycut.

 

– Finalen hölls i samband med företaget Spiltans årsmöte på Djurgården. Jag minns att jag var ganska nervös och de båda andra finalisterna hade just levererat var sin mycket bra presentation. Trodde verkligen inte jag skulle vinna, berättar Daniel.

 

Men han höll sin presentation och valde att tala direkt ur hjärtat och berätta personligt om sina erfarenheter som ung invandrare och entreprenör i Sverige, och om vikten av att hitta mentorer och människor som verkligen tror på dig.

 

– Det var en fantastisk känsla att vinna Sollos Pris. Det blev vårt första erkännande och en kvalitetsstämpel på att det vi gör är bra.

Make or brake

Så småningom skulle dessutom prispengarna på 100 000 kronor komma väl till pass när Daniel och fundedbyme.com befann sig i en situation där stöd från statliga Innovationsbron var villkorat av att egna insättningar gjordes i företaget.

 

– Det var under våren 2012, när vi befann oss i något av "make or brake". Då valde jag att ta prispengarna i anspråk i stället för att släppa in ytterligare en extern affärsängel i bolaget. Lite senare föll mitt prisdiplom ner från väggen och samma dag beviljades vår ansökan av Innovationsbron. Det kändes nästan lite magiskt!


Daniel Daboczy kände inte till Lars-Olof "Sollo" Bäckman innan han kom i kontakt med priset, men efteråt har han insett att han delar Sollos syn på entreprenörskap, vikten av att ha roligt på vägen och så vidare.

 

Genombrottet kom 2012

Fundedbyme.coms genombrott kom 2012 i samband med att bolaget äntligen fick den finansiering som behövdes.

 

Sedan dess har Daniel och hans kollegor nyanställt många nya medarbetare och påbörjat en expansion i Finland, Danmark och Norge.

 

–  Det riktigt bra nu och vi har vind i seglen. Vi har stängt ett antal finansieringsrundor och allt fler entreprenörer och potentiella affärsänglar träffas på våra mötesplatser.

 

På fundedbyme.coms webbplatser kan entreprenörer presentera sina idéer och bjuda in intresserade investerare – i princip vem som helst – som inte vill missa att få vara med att satsa på "nästa stora grej".

 

 

 

Läs mer på www.fundedbyme.com

LiTHeBlas_s.jpg

VINNARE ÅRETS STUDENTORKESTER

...blev i år, till publikens jubel, LiTHe Blås från Linköping och förärades
med 25.000 kronor.

Läs mer om denna illustra orkester här!

bottom of page