top of page
PRISKOMMITTÉN

Priskommittén utses av familjen Bäckman och av grundarna för priset och kommittén består av:

Per Arestad
Lennart Blomdahl
Ann Bäckman

Olof Bäckman
Per-Håkan Börjesson  
Sebastian Ehrnrooth   
Karin Engström
Johan Jörgensen

Hans Kulander
Peter Lindell
Cecilia Lundborg    
Anders Lönnqvist
Jochum Pihl
Kjell Rundqvist                 
Nalle Rösell                     
Rolf Skoglund

Priskommittén går, efter nomineringstidens utgång, igenom alla nomineringar och vaskar fram ett dussintal semifinalister vilka

inbjuds att presentera sig för och utfrågas av kommittén.

 

Kommittén utser därefter tre finalister som i samband med Investment AB Spiltans årsstämma presenteras inför aktieägarna och inbjuden publik. På förekommen anledning kommer 2021 års final ske på annat sätt. 

Aktieägarna och den inbjudna publiken röstar fram vinnaren.

bottom of page