FÖRVALTNING

Totalt bidrog vänner, bekanta och släktingar med ca 1 500 000 kronor för att starta Minnesfonden efter Sollos bortgång.

På inrådan av Sollos revisor, Anders Engström, bildades ingen egen stiftelse eller fond för förvaltning av inkomna medel utan kapitalet förvaltas av Investment AB Spiltan och får därmed samma avkastning som Spiltans substans-utveckling...

...som genom året varit enligt följande:

2010 +1%
2011 +0 %
2012 +7 %
2013 +51 %
2014 +23 %
2015 +111 %

2016 +70 %

2017 +59 %

2018 +21 %

2019 +22 %

Vi har sedan starten betalat ut och haft kostnader på totalt 3,7 Mkr. Per 31/12 -2019 är förmögenheten ca 5,8 Mkr.

Placeringsgruppen har under 2020 beslutat att släppa kopplingen till Spiltan aktien och i fortsättningen bara använda det upparbetade kapitalet i den fortsatta verksamheten.

  • Facebook - White Circle

All rights reserved © Sollos Pris