FÖRVALTNING

Totalt bidrog vänner, bekanta och släktingar med ca 1 500 000 kronor för att starta Minnesfonden efter Sollos bortgång.

På inrådan av Sollos revisor, Anders Engström, bildades ingen egen stiftelse eller fond för förvaltning av inkomna medel utan kapitalet förvaltas av Investment AB Spiltan och får därmed samma avkastning som Spiltans substans-utveckling...

...som genom året varit enligt följande:

2010 +1%
2011 +0 %
2012 +7 %
2013 +51 %
2014 +23 %
2015 +111 %

2016 +70 %

2017 +59 %

Sedan starten 2010 har Sollos Pris delat ut priset (det första 2011), bidragit till bl a Affärsängelsakademin, stöttat unga människor och haft administrativa kostnader på totalt ca 2 000 000 kronor.

Genom en framgångsrik förvaltningen har Sollos Pris per den 31/12-2017 en förmögenhet på ca 5 000 000 kronor och under 2018 har Spiltans starka utveckling fortsatt vilket kommer att påverka prisets förmögenhet än mer positivt under året.

  • Facebook - White Circle

All rights reserved © Sollos Pris